Започни работа при нас!

Станете част от нашето голямо семейство

Какво можем да Ви предложим?

Добро заплащане
Модерен офис
Страхотен екип
Страхотна среда за развитие
Станете част от нашето голямо семейство, за да се вдъхновите и да вдъхновите нас

Нашите сбоводни позиции

Специалист "Продажби и клиенти"
Пълен работен ден
Във връзка с разширяването на дейността на компанията, търсим талантлив и нахъсан Специалист “Продажби и клиенти“, който да се присъедини към екипа ни от дигитални бунтари!

КАКВИ ЩЕ БЪДАТ ТВОИТЕ ОТГОВОРНОСТИ?

- Предлагане на услугите на агенцията на потенциални клиенти
- Привличане на нови клиенти
- Поддържане на връзки и комуникация с настоящи клиенти и партньори
- Изготвяне на индивидуални предложения и оферти и изпращане до потенциални клиенти
- Изготвяне и сключване на договори с клиенти
- Затваряне на сделки с клиенти
- Следене за изпълнението на съществуващи споразумения и спазването на срокове
- Прилагане на широк спектър от успешни методи и практики за постигане на заложените таргети за обем на продажби
- Изготвяне на ежемесечни отчети за извършената работа и постигнатите резултати
- Провеждане на пазарни проучвания, анализ на данни за конкуренти и клиенти
- Разработване на стратегия за навлизане на нови пазари
- Информираност с актуални данни относно икономическата ситуация и финансовия пазар
- Съвместна работа с управител и мениджър

ТИ СИ ИДЕАЛНИЯ КАНДИДАТ ЗА НАС, АКО:

- Твоята суперсила са търговските умения и воденето на преговори
- Имаш поне базови познания по дигитален маркетинг
- Имаш предишен опит и умения в сферата на B2B продажбите
- Имаш опит в изграждане на доверие сред ключови клиенти и бизнес партньори
- Поставяш фокус върху „продажбата на добавена стойност“ и имаш ентусиазиран подход към обслужването на клиенти

- Владееш отлично български и английски език писмено и говоримо
- Можеш да работиш с Microsoft Office и имаш отлична компютърна грамотност

!!! За предимство ще се счита база от лични контакти за потенциални клиенти


КАКВИ ЛИЧНОСТНИ КАЧЕСТВА ТЪРСИМ?

-Предприемачески дух
-Комуникативност, умения за общуване и работа в екип
- Отлични презентационни умения
- Отлични междуличностни умения
- Смел, иновативен и нестандартен подход към клиентите
- Увереност в себе си и умение за вдъхване на доверие в отсрещната страна
- Креативност
- Желание за работа в млад екип и динамична среда
- Стремеж към самообучение и жажда за самоусъвършенстване
- Приятелска нагласа, честност и лоялност
- Отговорност към изпълняване на поставените задължения
- Отлична организираност на работа в офис среда
- Мотивация за професионално израстване и постигане на високи резултати